Firma: Lenz.gif (2580 bytes)

back.gif (16042 bytes)

Digitální systém řízení DIGITAL Plus Lenz:

  1. Hardware DIGITAL Plus

  1. Software pro řízení modelové železnice

Softwarová podpora:     back.gif (16042 bytes)

Systém firmy Railoraod & Co - Download software Manual Acrobat Reader

Úvodem k digitálnímu systému     back.gif (16042 bytes)

Na rozdíl od běžné a tradiční modelové železnice, můžeme při výstavbě digitálního řízení dosáhnout mnohem nižších nákladů. Konvenční řízení modelové železnice by bylo podstatně náročnější na materiál, s tím je spojeno velké množství elektronických spojů a taky podstatně delší doba výstavby. Použití digitálního řízení modelové železnice umožní ihned splnit 2 požadavky železničních modelářů:

Tato vysokofrekvenční technologie pro stálé napájení světel vlaku na jeden volný kanál, a mnohokanálový způsob ovládání se všemi variantami zapojení je jediným řešením. Jednou z dalších výhod je také možnost řídit výhybky a signalizaci digitálně, místo mechanického řízení.

Přínos systému DIGITAL Plus

Porovnání  DIGITAL Plus a klasického řízení kolejiště

Pro srovnání konvenční modelové železnice s digitální modelovou železnicí je provedeno rozdělení v těchto kategoriích: JÍZDA, OVLÁDÁNÍ a HLÁŠENÍ

1. Jízda

Při konvenční modelové železnici je rychlost lokomotivy regulována výší napětí na koleji.Čím vyšší je napětí, tím vyšší je rychlost. Toto počínání se přitom projeví na všech lokomotivách na této koleji. Směr jízdy je stanoven polaritou napětí na koleji.

Při digitálně řízené modelové železnici proti tomu je napětí na koleji vždy nejvyšší a konstantní. V kolejovém napětí  jsou navíc i signály eventuálně informace, které u lokomotivy individuálně řídí směr jízdy a rychlost. Tímto způsobem může až 99 lokomotiv individuálně jezdit případně být řízeno.

B.2 Ovládání

Obvykle při konvenčním modelu.železnice budou magnetické členy propojeny s pracovním pultem nebo tlačítkem přes dva až tři kabely. Jinak je tomu při digitálním zařízení. Protože je zde stálé napětí na koleji a v tomto napětí jsou také umístěny potřebné informace, je možno ovládat skupiny zařízení. Tato souhrnná informace je brána přímo z koleje.

B.3. Hlášení.

Vedle jízdy a regulace tvoří soubor hlášení třetí druh informací, které pro jízdu a její průběh mohou být použity.V rozporu se zařízením konvenční model.železnice, kde centrála jakmile kolejový kontakt nebo hlásič přes optická čidla nebo relé vždy přes příslušný kabel spojoval do jedné funkce, tato jednosměrná vazba mezi snímačem a funkcí při digitálním zařízením odpadá. Zde můžou být informace z čidla rychle využity. Obzvláště s počítačem nabízí široké možnosti.

Co potřebujete pro začátek v DIGITAL Plus ?     back.gif (16042 bytes)

Pro začátek, budete potřebovat centrálu LZ100 nebo LH200, zdrojovou jednotku LV101, LV200 nebo NC110, ruční ovladač LH100, nebo LH200 loko dekodér, a obvykle již máte transformátor poskytující 16V STŘÍDAVÝ PROUD.
Všechny potřebné DIGITAL plus komponenty byl sestaveny do jednoho z dvou jednoduše instalovatelných setů SET-01 nebo SET-02.

Začátek je snadný!
Jestliže již máte ROCO 'DIGITAL is cool, LGB 'MULTI-train controls, MRC 'COMMAND 2000' nebo jiný kompatibilní s NMRA DCC systémem, pak můžete prostě spojit váš existující systém s DIGITAL plus. S naším převodným modulem, LC100, propojíte váš současný systém s DIGITAL plus centrálou. Můžete pak užívat všechna Vaše současná zařízení s Vaším DIGITAL plus systémem.


Kompatibilita dekodérů:
LENZ DIGITAL plus dekodér může být ovládaný a programovaný všemi NMRA DCC systémy a náše centrála může správně programovat všechny NMRA DCC dekodéry. Udržujeme   kompatibilitu dekodérů v NMRA standardu.

Základní komponety DIGITAL Plus systému     back.gif (16042 bytes)

DIGITAL plus je navržen s otevřenou architekturou. Vyrábíme zařízení zajišťující slučitelnost s DIGITAL plus standardem. Tato rozšiřitelná struktura poskytne výjimečný výkon a dovoluje nám přidat nové schopnosti bez nutnosti vyměny nynějšího zařízení. LENZ DIGITAL PLUS SYSTEM je uspořádán modulárně, to znamená, že nynější funkce byly umístěny do jednotlivých diskrétních komponentů. Tyto komponenty mohou být téměř podle libosti kombinovány. V kapitole "LENZ DIGITAL PLUS - jednotlivé díly" (stránka 18 FF) najde podrobné informace na téma použití a obsluha jednotlivých částí.

General.gif (27266 bytes)

Set-01 - DIGITAL plus Starter Set     back.gif (16042 bytes)

SET-01 přichází se všemi komponenty, které budete potřebovat pro dokonalý DIGITAL plus systém. Set obsahuje LH100, LZ100, LV101, kompletní DIGITAL plus manuál a LE130 nebo LE030 zpětný EMF loko dekodér.

Set-02 - DIGITAL plus Starter Set

SET-02 starter set obsahuje úplně všechny komponenty, které budeme potřebovat pro základní DIGITAL plus systém. Set obsahuje LH200, jenž slouží jako ruční ovladač právě tak jako centrála, LV101, LE103XF dekodér plné verze, a DIGITAL plus manuál. Tento set je znamenitý výchozí bod pro většinu kolejišť a je zcela rozšiřitelný k Setu-01 vždy o LZ100, který poskytuje větší možnosti u zpětné vazby a ukládání dat. set02.gif (8406 bytes)

DIGITAL Plus master

North coast engineering a LENZ GMBH tým sestavili starter set navrhnutý pro velkou škálu uživatelů. DIGITAL Plus master řada starter set přichází úplně s kompletními komponenty které budete potřebovat pro základní DIGITAL plus systém bez dekodétru. Dekodér byl vynechán z tohoto starter setu úmyslně, uživatel má více voleb ve výběru dekodérů. Set přichází s LH100, LZ100, NC110 10 A zdrojovou jednotku, a kompletní DIGITAL plus manuál.

1.) Jednotky systému DIGITAL Lenz

LH 100 - Ruční kontroler     back.gif (16042 bytes)

lh100.gif (5220 bytes) Univerzální vstupní prostředek pro činnost lokomotiv, nastavení výhybek, programování hodnot dekodérů a tak dále, LCD display pro provozní pokyny a displej a adresy lokomotiv, směr, funkce krokování rychlost. Klávesa pro řízení změny směru a zvláštní lokomotivní nouzová zarážka. Stop tlačítko pro všeobecně naléhavé zastavení a vypnutí energie koleje. Nastavuje a ovládá dvojcestné zařízení. Ovládá výhybky a signály. Výstup zpětnovazeních informací. Spojení kabelem přibližně 1,5 m s konektorem.
Ruční ovladač LH 200.


LH 200 - Ruční kontroler

Přichází s citlivým potenciometrem, volbou adresy pro 4 digitální adresy a pevným přístupem na 5 lokomotivních adres, řídí 4 dodatečné funkce, centrální vypínací páčkový přepínač pro přímé řízení a snadně čitelný display. LH200 Může být užívaný také jako příkazová stanice když připojíme LV101.

EH 100 - Řídící panel      back.gif (16042 bytes)

Pracovně nejvíce odpovídá ovládacímu spínacímu poli byl znovunavržen pro verzi 2.0 a připouští budoucí modernizace.
Dovoluje jednu ruku řídit činnost neobyčejně hladce. Disponuje 4 zvláštními funkcemi.

LW 100 - Řídící panel     back.gif (16042 bytes)

Stavědlo LW100 je inteligentnější drážní manažér.Tímto mohou být výhybky v podstatně řazeny signálem v sekvenčním pořadí ( sekvenční : jeden po druhém ) , buď přímo přes tlačítko na přístroji, nebo přes tlačítko na kolejovém ovládacím pultu. Další zvláštností stavědla LW100 je možnost KAŽDOU výhybku, každý signál nebo jiné elektromagnety také přímo jednotlivě řadit. Mimo to umí stavědlo LW100 využít také informace ze zpětnovazebních kontaktů a tedy reguluje a ovlivňuje přístupnost jízdní dráhy. Spíná výhybky a návěští, povoluje trasu vlaku. LCD display pro provozní instrukce, schopný přepínání 256 výhybek, návěští, sledují rozpojení, přímý přístup ke skupině 16 výhybek/návěští, skupinový výběr tlačítkem pro přepínání jiných z 16 skupin, zobrazí z výhybky postavení, 64 přepínacích bodů vázaných (trasa vlaku) může být programovaná, v jednom přepínání bodu řetěz další přepínání události smí být vyvoláno, s pomocí přidat na tlačítku modul LW120 a display modulu LW130 dá se dát dohromady drážní display ovládacího panelu. Několik ručních panelů LW100 může být spojeno XBUS SBĚRNICÍ. Napájení přes samostatný transformátor.


LW120 - tlačítkový modul
     back.gif (16042 bytes)

Doplňuje na ručním panelu možnosti LW100 pro zobrazování drážního zobrazovacího displeje ovládacího panelu. Každý modul může obsahovat 32 tlačítek k připojení (každá výhybka potřebuje 2 tlačítka).

LW130 zobrazovací modul

Přidává se k ručnímu panelu LW100 pro zobrazení pozice výhybky a obsazení dráhy na drážním zobrazovacím ovládacím panelu. Lze použít světlo žárovky nebo LED, 32 světel může být ve spojení na zobrazovacím modulu (na každou výhybku display potřebuje 2 kontrolky), 16 zobrazovacích modulů může být připojeno k LW100.

LZ 100 - řídící jednotka     back.gif (16042 bytes)

"Srdce" DIGITAL plus systému. Je odpovědná za koordinaci a zpracování dat. Generuje formát signálu, volby zpětnovazebních zařízení. S výstupem programu jsou vlastnosti dekodéru programovány. Výměna dat přes 4 drátový spoj, všechny vstupy zařízení můžou být rozpojeny a opětovně spojeny během činnosti.Výstup dat pro programování všech dekodérů (adresa a další nastavení). Ke stavbě budeme potřebovat jenom jednu jednotku. Centrála je odpovědná za digitální signál v kolejišti. Jinak formulováno: Centrála LZ100 generuje signál pro ovládání. Na druhé straně přijímá centrála příkazy od jiných digitálních zařízení a zpracovává je.Centrála sama tedy nemá obslužné prvky, nýbrž může být   obsluhována z ručního ovladače. Vstupní zařízení připojené na centrálu jsou automaticky obnovovány při změně zpětnovazební informace, zvláštní dotaz není proto nutný.Všechna provozní data jsou ukládána do paměti dokonce i po vypnutí energie. Všechny konektory jsou navrženy jako zásuvné šroubovací zakončení. 5 pin DIN konektor pro přímé přípojení ručního ovladače LH100. Kovová skříňka.

LV 101 -  napájecí jednotka     back.gif (16042 bytes)

Zdroj energie pro váš DIGITÁLNÍ SYSTÉM řízení modelové železnice. Zesiluje signál generovaný řídící jednotkou LZ 100. LV 101 napájená transformátorem poskytuje energii pro napájení vlaku a případně ostatních zařízení. Nejvyšší proud jednotky je 3.5A. Napájení z transformátoru s 52VA a 16V výkonem (STŘÍDAVÝ PROUD). Několik jednotek LV 101 může být použito pro zvýšení výkonu systému. Každá jednotka může napájet část kolejiště, nebo mohou být spojeny paralelně. Výstupní napětí je uživatelsky nastavitelné. Ochrana proti přetížení. Kovová krabice. Připojení šroubky.

LV 200 - napájecí jednotka     back.gif (16042 bytes)

Zesiluje signál generovaný řídící jednotkou LZ 100. LV 200 napájená transformátorem poskytuje energii pro napájení vlaku a případně ostatních zařízení. Několik jednotek LV 200 může být použito pro zvýšení výkonu systému. Ochrana proti přetížení. Kovová krabice. Připojení šroubky.

NC 110 - napájecí jednotka - vysoce výkonná napájecí jednotka 10A. Ostatní vlastnosti stejné jako u LV 101/200.

LI 100 - Rozhraní pro PC RS 232 (sériový port)     back.gif (16042 bytes)

Umožňuje spojení DIGITAL Plus k počítači. Všechny funkce systému jsou přístupné přes LI 100 - interface XBUS/RS232. Rychlost přenosu 9600 b/s. 9-ti pinový standardní konektor COM 1/COM 2. Spojovací kabel, disketa s protokolem přenosu a demo programy součástí balení. LED stavový signál.

LC 100 - Universal  Interface     back.gif (16042 bytes)

Tento speciální stavební díl potřebujete jen když chcete připojit k  LENZ DIGITAL PLUS kompatibilní komponent k jiným systémům. Systémy kompatibilní jsou tyto:

LB 100 - Detektor přítomnosti lokomotivy.     back.gif (16042 bytes)

Poskytuje informaci o stavu na trati ve spolupráci s jednotkou LR 100. Je instalován mezi LR 100 a blok trati, který má být sledován. V LB 100 jsou 2 detektory úseků. Maximální proud 3A. Šroubkové konektory.

LS 100 - Ovladač externích zařízení.
     back.gif (16042 bytes)

Dekoder pro ovládání zařízení světelných nebo elektromagnetických. Zdrojem energie může být hlavní napájecí rozvod, nebo separátní transformátor. Maximální proud na jednom výstupu je 0,75A trvale 3A špička. V jednotce jsou 4 výstupy nezávisle programovatelné. Stavy výstupu jsou trvalé spojení, blikání nebo impulsní provoz s nastavitelnou délkou. Informace o stavu výstupu je možno přenést pomocí sběrnice zpětné vazby do LZ 100. Motorové pohony lze ovládat pomocí adapteru LA 010.

LS 110 - Ovladač externích zařízení.

Stejné parametry jako LS 100, ale bez možnosti zpětné vazby.

LA 010 adaptér ovládání motorů. - umožňuje připojení motoru k LS 100/110.

LR 100 . zpětná vazba.
     back.gif (16042 bytes)

"Sběrač informací " o kolejišti. Zasílá informace po zpětnovazební sběrnici do LZ 100. Pro určení stavu je třeba použít LB 100 nebo kontaktů či jiných zařízení vyhodnocujících přítomnost lokomotivy.

2.) Dekodéry systému DIGITAL Lenz     back.gif (16042 bytes)

2.1  Loko přijímače

Každá lokomotiva, která má být řízena digitálně, potřebuje loko přijímač.Tento loko přijímač filtruje pak z centrálně generované digitální informace, potřebnou informaci za účelem ovládání motoru, regulace světel atd. Za tímto účelem má každý lokopřijímač, a tím i každá lokomotiva, jedno vlastní digitální číslo (adresu). Můžete toto číslo porovnat s telefonním číslem. Jen když toto telefonní číslo souhlasí, může být žádané spojení realizováno. U lokopřijímačů však asi bude většinou ne o číslech hovořeno, nýbrž spíše od číselných adresách. Tak asi jako email-adresy. Digitální-adresy lokopřijímače leží v rozsahu od `01' do `99'.

Pro LENZ DIGITAL PLUS nabízené lokopříjače se odlišují nejen v proudovém zatížení, ale i v množství řízených funkcí. Aktuální znázornění vlastností lokodekoderů najdeme v této tabulce:

Typ

Max.proud

Ochrana při přetížení

Řízení funkcí

Světla

F1

F2

F3

F4

F5

LE030

0,7 A

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ano

LE040

Jako LE030 jenom jiný rozměr

LE103

1,0 A

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ne

LE104

Jako LE103 jenom jiný konektor

LE110

1,0 A

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

LE111

Jako LE110 jenom jiný konektor

LE130

1,0 A

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

LE131

Jako LE130 jenom jiný konektor

LE135

1,3 A

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

LE230

2,5 A

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

LE122

1,2 A

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

K 31.12.97 změny vyhrazeny. Z této tabulky můžete poznat maximální proud, množství řízených funkcí stejně jako vlastnosti , ochrana proti přetížení a regulace otáček motoru (zatížení). Jištění proti přetížení je vnitřně zabezpečeno, při přetížení stupně motoru vysokými teplotami se automaticky lokopřijímač vypne. Po zchlazení může být však provoz zase zahájen. Pouze některé lokopřijímače jsou tak malé, že na jednoduché jištění proti přetížení už žádné místo není. Jestli máte ovšem vestavený takový lokopřijímač, chová se tento při přetížení doslovně jako jednorázový vyvíječ dýmu. Tedy pozor! Většinu nových lokopřijímačů nabízíme ve 2 variantách: jednou s digitálním rozhraním(s konektorem) a jednou v pájecí variantě(bez konektoru).